До переліку уповноважених банків зі зберігання запасів готівки Національного банку зможе потрапити більше банків

Національний банк України допустить системно важливі банки до участі у відборі банків, що залучатимуться до зберігання запасів готівки регулятора.

Відтепер Національний банк України здійснюватиме відбір банків, які залучатимуться до зберігання запасів готівки регулятора та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни (далі – уповноважені банки), за одним із таких критеріїв:

  • держава володіє часткою статутного капіталу банку у розмірі понад 75%;
  • контрольний пакет банку належить міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній;
  • банк включено Національним банком до переліку системно важливих банків.

Водночас банки, що відповідають одному із цих критеріїв, не залучатимуться до зберігання запасів готівки Національного банку, якщо щодо них або до власників істотної участі в них/пов’язаних із ними осіб/їх кінцевих бенефіціарних власників застосовано санкції іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським Союзом чи Україною.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 14 серпня 2019 року № 106 “Про внесення змін до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України”.  Цей документ набирає чинності з 20 серпня 2019 року.

Нагадаємо, що сьогодні Національним банком України включено до переліку системно важливих 14 банків. Ці банки можуть звернутися до регулятора з клопотанням про надання їм статусу уповноваженого банку та у разі його отримання взяти участь у процесі забезпечення готівкового обігу за делегованою моделлю.